Arcidiecézní muzeum Olomouc

Jádro Arcidiecézního muzea Olomouc je tvořeno bývalourezidencí olomouckých kapitulních děkanů, k níž byly v průběhu staletí přičleňovány další, mnohdy starší objekty. Pozemek pro stavbu děkanství v rámci knížecího hradu věnoval kapitulnímu děkanu Bartolomějovi roku 1267 král Přemysl Otakar II.

Zdíkův palác, který je součástí prohlídkové trasy Arcidiecézního muzea, je otevřen pouze v letní sezoně od 1. dubna do 30. září.

V dnešní levé, západní části severního křídla muzea ležel již zmíněný palác kapitulního děkana, ve střední části komplexu se nacházelo bývalé purkrabství. Nejstarší součástí areálu je jeho pravá, východní část, kde stával někdejší Nový hrádek s okrouhlou věží z přelomu 12. a 13. století.

Raně gotické purkrabství prošlo kolem roku 1524 celkovou přestavbou a po definitivním zániku olomouckého hradu v 16. století byla palácová stavba purkrabství připojena k sousednímu kapitulnímu děkanství. Jelikož se původní děkanský palác v severozápadní části areálu za třicetileté války proměnil v ruinu, byl v průběhu následujícího století v několika fázích rekonstruován. Během rekonstrukce bylo v poslední třetině 17. století děkanství rozšířeno o příčné křídlo směřující k jihu a před děkanstvím byla založena zahrada, oddělená od prostoru před katedrálou zdí s branou.

Barokní rekonstrukce byla završena v polovině 18. století. Ve východní části areálu bylo za děkana Kašpara Florentina Glandorfa (1748-1751) v místech částečně zaniklého Nového hrádku vystavěno nejmladší křídlo s novou kočárovou remízou, přiléhající k okrouhlé věži. Upraveny byly také reprezentační interiéry v patrech s bohatou malířskou a štukovou výzdobou a dekorativně řešenými, zčásti intarzovanými podlahami. V horním patře okrouhlé věže byla zřízena domácí prelátská kaple.

Severní průčelí kapitulního děkanství bylo v 19. století děkanem Rudolfem Thysebaertem (1842–1868) doplněno o tzv. „Krvavou pavlač“ z neomítaných cihel.

Iniciátorem poslední přestavby, provedené v historizujícím duchu, se stal děkan Robert Lichnovský (1868–1879). Práce vedl místní architekt Franz Kottas, který upravil interiéry děkanství (zejména Erbovní sál a kapli sv. Barbory), přestavěl lodžii ve střední části hlavního průčelí a nově pojednal rovněž průčelí kočárovny. O něco později byly barokní mansardové střechy nahrazeny sedlovým zastřešením. 

Součástí areálu děkanství je i západně položený trojkřídlý hospodářský dvůr. Jeho jihozápadní část, vystavěná koncem 17. století na půdorysu písmene L, byla v polovině 18. století rozšířena do dnešní podoby a nyní slouží provoznímu zázemí muzea.

Celý muzejní komplex prošel v letech 1998-2006 náročnou památkovou rekonstrukcí. Součástí projektu pražského ateliéru HŠH architekti byla kromě zbudování kancelářského zázemí, depozitářů, fotoateliéru a konzervátorské dílny i rekonstrukce budovy kapitulního děkanství a její funkční propojení s románským biskupským palácem. HŠH architekti jsou současně autory návrhu architektonická podoby stálé expozice Arcidiecézního muzea. 

 Arcidiecézní muzeum Olomouc je první památkou v České republice, která získala prestižní označení "Evropské dědictví".

Jak se k nám dostanete?

Přístupnost pro handicapované osoby

 

 

Edukační oddělení AMO: 

Mgr. Marek Šobáň, Ph.D.
vedoucí edukačního oddělení | lektor AMO
T:  770 147 526
E:  soban@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Olomouc | Václavské nám. 4 | 771 11 Olomouc

Mgr. Hana Lamatová
lektorka
E:  lamatova@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Olomouc | Václavské nám. 4 | 771 11 Olomouc

Fotogalerie
Arcidiecézní muzeum Olomouc

Foto: Zdeněk Sodoma

Arcidiecézní muzeum Olomouc

Foto: Markéta Ondrušková

Arcidiecézní muzeum Olomouc

Foto: Zdeněk Sodoma

Arcidiecézní muzeum Olomouc

Foto: Zdeněk Sodoma

Arcidiecézní muzeum Olomouc

Foto: Zdeněk Sodoma

Arcidiecézní muzeum Olomouc - hospodářský dvůr

Foto: Ester Havlová

Kočárovna

Foto: Zdeněk Sodoma

Kočárovna

Foto: Markéta Ondrušková

Nové sklepení

Foto: Zdeněk Sodoma

Nové sklepení

Foto: Ester Havlová

Okrouhlá věž

Foto: Zdeněk Sodoma

Nová síň

Foto: Zdeněk Sodoma

Nové sklepení

Foto: Ester Havlová

Nová síň

Foto: Ester Havlová

Křížová chodba

Foto: Zdeněk Sodoma

Zdíkův palác

Foto: Zdeněk Sodoma

Zdíkův palác

Foto: Zdeněk Sodoma

Zdíkův palác

Foto: Zdeněk Sodoma

Zdíkův palác

Foto: Zdeněk Sodoma

Zdíkův palác

Foto: Zdeněk Sodoma

Kaple sv. Jana Křtitele

Foto: Zdeněk Sodoma

Klenotnice

Foto: Zdeněk Sodoma

Rajský dvůr

Foto: Zdeněk Sodoma

Menší sklepení

Foto: Zdeněk Sodoma

Obrazárna

Foto: Zdeněk Sodoma

Obrazárna

Foto: Zdeněk Sodoma

Erbovní sál

Foto: Zdeněk Sodoma

Erbovní sál

Foto: Zdeněk Sodoma

Schodišťová hala

Foto: Zdeněk Sodoma

Jupiterův sál

Foto: Zdeněk Sodoma

Neptunův sál

Foto: Zdeněk Sodoma

Předsálí

Foto: Zdeněk Sodoma

Mozarteum

Foto: Zdeněk Sodoma

Kavárna Amadeus

Foto: Zdeněk Sodoma

Video

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Čtvrtek | 13. 6. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies