Čapek, Josef

Josef Čapek (1887 Hronov – 1945 Bergen-Belsen, Německo)

Apollinaire, Guillame. Pásmo. 

Překlad Karel Čapek, 15 linorytů Josefa Čapka, s doslovem Karla Čapka. 
Praha : Fr. Borový, 1919. 
15 s. 268×198 mm.
získáno 2008
Muzeum umění Olomouc, inv. č. S 00560

Josef Čapek měl knihy rád nejen jako zdroj potěšení z krásné věci, ale i jako milý předmět každodenní potřeby. Jeho typickým výrazovým prostředkem se stal linoryt. Zpočátku byla tato technika přijímána spíše jako „z nouze ctnost“ (v situaci po první světové válce bylo třeba pracovat s materiálem levným, dostupným a časově méně náročným, než je složitý tisk z několikabarevného štočku). Náměty Čapkových obálek jasně odkazují na jeho vřelý vztah k přírodě – květinám, stromům, ptákům a zvířatům vůbec, k „obyčejným“ věcem, lidem, lidovému řemeslu a folklóru (džbánky, obrázky na skle, dřevěné hračky). Podle Čapkových vlastních slov vše směřovalo k potřebě „co nejkratší cestou dojít k té nejstručnější a přitom nejúplnější zkratce, jíž má být tvář knihy narýsována.“ Kromě několika drobných prací za války se jeho tvorba naplno rozvinula po roce 1919, počínaje Apollinairovým Pásmem a úpravami obálek ke knihám bratra Karla až po desítky, ba stovky knižních obálek, které vytvořil pro přední nakladatele té doby – Aventinum Otokara Štorch-Mariena, Františka Borového, B. M. Kliku, Čin, Rudolfa Škeříka, vyškovského Františka Obzinu a mnohé další. Pásmo je úvodní básní sbírky Alkoholy (1912). Toto dílo přeložil do češtiny Karel Čapek roku 1919 a v témže roce bylo vydáno s výtvarným doprovodem jeho bratra Josefa v nakladatelství F. Borového. Báseň ovlivnila mnohé české i zahraniční spisovatele (např. Vítězslav Nezval – Edison, Jiří Wolker - Svatý kopeček).

Hana Bartošová

Fotogalerie
Apollinaire, Guillame. Pásmo.
Apollinaire, Guillame. Pásmo.
Apollinaire, Guillame. Pásmo.


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 15. 7. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies