Paulíková, Slávka

Slávka Paulíková (*1983 Bratislava)

Scratchiti, 2005

autorská kniha, počítačový tisk, lepená brožura, papír, kartónový obal, náklad 3/3, 25 listů A4, získáno 2007, Muzeum umění Olomouc, inv. č. L 795

Možnost poutavého zpracování aktuálních fenoménů a nových výtvarných projevů do formy autorské knihy dokázala Slávka Paulíková ve své knize Scratchiti. 

Autorská kniha Scratchiti patří mezi práce Slávky Paulíkové, vytvořené během studia v Ateliéru papír a kniha u doc. Jiřího H. Kocmana na FaVU v Brně. Kniha je věnovaná písmu, fenoménu, který výrazně ovlivnil Paulíkové tvorbu autorských knih. Většina autorských knih vytvořených po knize Scratchiti autorka následně zaměřila na historii písma, tvorbu písma, vizuální formu písma apod.

Původní myšlenka při tvorbě knihy Scratchiti bylo vytvoření písma, které je inspirované Street artovým uměním tzv. Scratchiti. Scratchiti patří mezi Street artové techniky, kterých podstata spočívá ve vyškrabávání znaků - písmen ostrým předmětem na ple×isklo anebo materiál imitující sklo ve veřejných prostorách. Písmo, kterým je kniha sázená, je vytvořené na základě fotografií Scratchitů nasnímaných na různých veřejných prostranstvích. Následně pomocí programu na digitalizaci písma autorka digitalizovala základní znaky písmen Abecedy. Touto originálně vytvořenou abecedou autorka popisuje historii Schratchiti. Kniha Scratchiti je tedy vizuální dokumentací tvorby písma, kterým je kniha sázená. Setkávají se v ní vlivy street-artových graficií, tzv. městské vizuální kultury v podání autorské knihy. 

V tomto díle  autorka originálním způsobem zaznamenává současný fenomén „umění ulice“, grafiti a scratchiti a je jasným důkazem aktuálnosti záznamu okolního dění právě formou autorské knihy.

Gina Renotière

Fotogalerie
Scratchiti, 2005


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 15. 7. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies