Janoušek, František

František Janoušek (1890 Jesenné na Semilsku – 1943 Praha)

Varianta k Večernímu máji, 1936

uhel, pastel, papír; 582×740 mm, získáno 1981, Muzeum umění Olomouc, inv. č. K 6204

Umělecký odkaz Františka Janouška není příliš rozsáhlý. Jeho vrcholné dílo, vycházející z kubismu a především ze surrealismu, vznikalo v rozpětí patnácti let. Přesto dnes náleží ke klasikům české moderny. Počínaje dnes již legendární výstavou Poesie 1932 nechyběl František Janoušek na žádné významnější výstavě moderního českého umění. V jeho tvorbě má významné místo kresba, která vznikala paralelně s jeho malířskou tvorbou a má vůči ní většinou autonomní postavení. Dílo, které je ve sbírkách Muzea umění Olomouc uloženo pod názvem Varianta k Večernímu máji, náleží k Janouškovým vrcholným dílům. Obdobně jako na rozměrném plátně s názvem Večerní máj (1936), je jeho tématem agrese a její bezmocná oběť. Téma spjaté s narůstajícím napětím v Evropě, umocněné umělcovými otřesnými zážitky z fronty první světové války. Vypjatá imaginace vycházející z autorových existenciálních pocitů provázela dílo posledních šesti let jeho krátkého života.

Ivo Binder

Fotogalerie
Varianta k Večernímu máji, 1936


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 15. 7. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies