Schongauer, Martin – následovník

(Martin Schongauer – následovník) (kolem 1430 Colmar – 1491 Breisach)

Studie muže s plnovousem a dobovou čepicí, kolem 1500

kresba perem v černém tónu, vysvětlovaná bělobou na červenohnědém papíře; 181×171 mm, získáno 1673, Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž, KE 4539

Autor kresby nejprve tónoval kvalitní ruční papír z obou stran červenohnědou barvou, kterou tak vytvořil základní pleťový tón, aby na něm vynikla černá perokresba a běloba. V levém horním rohu se zachovaly zbytky předkresby, jejíhož rozvrhu se však umělec nedržel. Vlevo dole se nachází fragment signatury AD – patrná pravá část písmene A se zdvojenou nožičkou a do něj vepsaný oblouk D. Na jejím základě připisuje Milan Togner kroměřížskou kresbu Albrechtu Dürerovi. Srovnává ji s řadou jeho kreseb, které vznikly mezi lety 1490–1494 pod výrazným vlivem Martina Schongauera (nejmarkantněji se tato podobnost jeví v Schongauerově kresbě Hlavy biřice, Basilej, Kunstmuseum a studii Hlavy starce, Kodaň, Statens Museum for Kunst). Všímá si typové příbuznosti a psychologizujícího naturalismu odkazujícího na nizozemskou orientaci malíře. Podle Aleny Volrábové je málokterá signatura tak zavádějící, jako právě Dürerova. Poukazuje sice na hodnotu kresby, která však Schongauerových ani Dürerových kvalit nedosahuje. Nejlépe to demonstruje spodní partie vousů jevící známky schematičnosti a nedostatek citu pro skrytou plasticitu.

Martina Miláčková

Fotogalerie
Studie muže s plnovousem a dobovou čepicí, kolem 1500


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 15. 7. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies