Vídeňské sympozium se zaměří na Středoevropanky v umění

Koncepce a organizace: Elana Shapira (Univerzita užitého umění ve Vídni) a Anne-Katrin Rossberg (MAK) ve spolupráci s Barborou Kundračíkovou (Muzeum umění Olomouc – Středoevropské fórum)

AKTUALITA: 09 01 2024

V návaznosti na cyklus SEFO konferencí pořádá vídeňské Muzeum užitého umění Mezinárodní sympozium CROSSING BORDERS: Central European Women in the Arts. To se volně inspiruje nadnárodním působením Felice Rix-Ueno (1893-1967), umělkyně a designérky, které zahájila ve Vídni a úspěšně rozvíjela v japonském Kjótu. Na tomto půdoryse se bude odvíjet diskuse věnovaná genderovým otázkám, otázkám reprezentace a problematice kulturní výměny v dílech středoevropských autorek působících v globálních souvislostech. Tyto ženy, inspirované různými druhy lidového umění, tradičními postupy a materiály, respektive redefinováním svého vztahu k „domácím pracím“, pečlivě volily své umělecké vzory a s rozmyslem formovaly nové kulturní jazyky. Jaká témata a média při tom využívaly? V jakých profesních sítích působily? A jak se jejich působením proměnilo naše vlastní vnímání umění a umělecké produkce?  

Sympozium se bude zabývat měnícím se pohledem na archivní materiály a sbírky, které mají kurátoři a historici umění k dispozici a s jejichž pomocí „rekonstruují příběh“ středoevropského umění. Jednotlivé příspěvky se budou věnovat případovým sondám, mnohostranným kariérám žen, které doslova překračovaly hranice, své osobní i geografické, s cílem reflektovat fenomény kulturních změn, procesů integrace a utváření komplexních identit.


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Čtvrtek | 13. 6. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies