ELEVACE / Zdeněk Beran: Rehabilitační oddělení Dr. Dr.

Projekt vznikl na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury. 

30 11 2023 - 21 04 2024
Muzeum moderního umění Olomouc: Galerie

Výstava rekonstruuje ikonický environment Zdeňka Berana z počátku normalizačního období (1970–1971), jehož pozdější život je v mnoha ohledech legendární – zahrnuje fáze přeinstalace (1992), pohřbení (1993–1994) a následné exhumace (1999–2000), vstup do sbírek Národní galerie Praha, respektive Muzea umění Olomouc. Poslední fáze nazvaná Elevace evokuje jeho možné „vzkříšení“ – jako výjimečného uměleckého díla, také ale objektu ve sbírkách státní instituce. Projekt je připraven ve spolupráci s NGP. Je součástí výstavy Objem duše – sbírka plastiky Muzea umění Olomouc.

Environment Rehabilitační oddělení Dr. Dr. vznikl na samém počátku normalizačního období v suterénu domu na dvoře Šaldovy ulice č. 8 v pražském Karlíně, kde měl v té době Zdeněk Beran ateliér. Uzavřen v tomto prostoru podléhal nezadržitelné devastaci, přičemž jediný autentický svědek – historik umění Jan Kříž – reflektoval realitu jeho existence nejen v českém, ale také globálním rámci. Beranovu invenci hodnotil jako „osudovou“, hluboce existenciální a aktuální. V roce 1992 se stal environment součástí slavné Hromady, instalace, jíž se skupina Zaostalých – čítající vedle Berana i Bedřicha Dlouhého, Huga Demartiniho či Pavla Nešlehu – zúčastnila výstavy s názvem Situace, doprovázející kongres mezinárodního sdružení výtvarných kritiků AICA. Komentovala jí mj. dravý nástup postmoderny v rané fázi transformačního období. Problémem reinstalace se nicméně Beran zabýval už od roku 1989 – dokládá to bohatý soubor kreseb a modelů, dnes dochovaný především ve fotografické dokumentaci. Výstavy využil pro radikální řešení – pozůstatky environmentu převezl na usedlost Jakuba Kašeho na Lemberku, kde je v následujících dvou letech „dezinstaloval“. První etapa procesu „pohřbívání“ je dodnes známa pod názvem „pokus o uložení“, druhá pak jako „pokus o zasklení“. Environment měl být v této podobě přístupný publiku, po zákonitém prolomení skel však došlo k jeho zasypání. Čtvrtá fáze, „exhumace“, nastala krátce před změnou milénia – přivolána ojedinělým publicistickým příspěvkem Bedřicha Dlouhého a reálnou aktivitou tehdejšího ředitele NGP Milana Knížáka. V podobě torza se stal environment součástí stálé expozice galerie, v jejichž sbírkách se nachází dodnes. Jeho část, jedno z torz a kufr známý jako Narcis, však pohřbení unikly – a později se staly součástí sbírek Muzea umění Olomouc, podobně jako autorská fotografická dokumentace.

Výstava, kterou uvádějí obě instituce ve vzájemné spolupráci a doprovází ji bohatý cyklus přednášek, diskusí a animací, nabízí možnost prověřit životnost environmentu ve smyslu materiálním i konceptuálním. Je stále jeho existenciální podtext platným apelem? Má potřebnou intenzitu navzdory torzálnímu stavu díla? Jakým způsobem s ním lze v kontextu sbírky či expozice pracovat? Probíhá v době desetiletého výročí úmrtí autora, jehož tvorba v období totality i pozdější porevoluční působení dosud nebyly patřičným způsobem zhodnoceny. Je logickým přemostěním krátkodobé expozice prezentující sbírky plastiky Muzea umění Olomouc Objem duše a stávající stálé expozice středoevropského umění 20. a 21. století Století relativity. Doprovází ji výpravná obrazová publikace vydaná ve spolupráci s Nakladatelstvím Kant (uvedení březen 2024). Součástí reinstalace je model environmentu vytvořený absolventy Ateliéru klasických malířských technik, který na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1990–2012 Zdeněk Beran vedl. V rámci CEAD.space je k dispozici soubor fotografické dokumentace a kontextuálních filmových záznamů.

KURÁTORKA: Barbora Kundračíková
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: Barbora Bělunková
INSTALACE: Michal Soukup, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář, Daniel Opletal
MODEL: Jan Gemrot, Adam Pokorný, Zdeněk Trs, Jan Uldrych
RESTAUROVÁNÍ/ KONZERVOVÁNÍ: Anna Píšťková, Toby Pospíšilů, Dunja Stevanovič (NGP)
SVĚTELNÝ DESIGN: Pavla Beranová
GRAFICKÝ DESIGN: Beata Rakowská, Vladimír Vaca
EDUKACE: David Hrbek, Denisa Tessenyi
PR: Lukáš Horák, Tomáš Kasal

Fotogalerie
Pohled do výstavy

Foto: MUO/Zdeněk Sodoma

Pohled do výstavy

Foto: MUO/Zdeněk Sodoma

Pohled do výstavy

Foto: MUO/Zdeněk Sodoma

Pohled do výstavy

Foto: MUO/Zdeněk Sodoma

Pohled do výstavy

Foto: MUO/Zdeněk Sodoma

Pohled do výstavy

Foto: MUO/Zdeněk Sodoma

Pohled do výstavy

Foto: MUO/Zdeněk Sodoma

Pohled do výstavy

Foto: MUO/Zdeněk Sodoma

Pohled do výstavy

Foto: MUO/Zdeněk Sodoma

Pohled do výstavy

Foto: MUO/Zdeněk Sodoma

Pohled do výstavy

Foto: MUO/Zdeněk Sodoma

Pohled do výstavy

Foto: MUO/Zdeněk Sodoma

Rehabilitační oddělení

v ateliéru

Rehabilitační oddělení

pohřbení


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 15. 7. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies