Bible zvaná Burgundská

Bible zvaná Burgundská

Severní Francie, 2. čtvrtina 13. století

pergamen, 344×260 mm, vazba: lepenka potažená hnědou usní zdobenou zlaceným slepotiskem, pozlacené kování, zlatá ořízka, Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž, RKP SK 21132, sign. O/c V 2

Rukopis bible je psán texturou a bohatě zdoben 81 figurálními iniciálami a 50 ornamentálními s vegetabilním nebo zoomorfním dekorem. Na zadní straně předsádky se nachází celostránková iluminace připojená k rukopisu dodatečně na konci 16. století. Představuje mnicha v minoritském rouchu sedícího u stolu s otevřenou knihou. Připojený nápis charakterizuje postavu jako Matthiase Borhyho, minoritského provinciála z uherského Rábu, a datuje výjev do roku 1595. Výzdoba samotné bible je nejspíš dílem tří iluminátorů. Jejich podíl lze zřetelně rozpoznat zejména na zobrazeních lidských postav – první malíř koloroval postavy jen červenou a modrou barvou, bez náznaku modelace. Druhý malíř se vyznačoval pečlivějším provedením včetně detailnějšího podání obličejů a rozšířením barevné škály o fialové a hnědé odstíny. Pro třetího malíře je charakteristická výraznější plastická modelace zobrazených postav. Bohatá výzdoba rukopisu má lineární charakter a je tvořena iniciálami s palmetovými rozvilinami a ornamentálně zdobenými dříky doplněnými zlacením. Do propletených rostlinných úponků jsou často vkomponována těla bájných zvířat, lvů a ptáků. Struktura výzdoby bible odpovídá dobovým konvencím - velké figurální iniciály označují počátky jednotlivých knih, o něco menší ornamentální iniciály zdobí počátky předmluv a nejmenší iniciálky se nacházejí na začátcích jednotlivých kapitol. Vžitý název „Bible burgundská“ pochází z 19. století, kdy byla za místo jejího vzniku badateli považována jižní Francie, respektive Burgundsko. Novější bádání ovšem vyslovilo názor, že bible vznikla s velkou pravděpodobností v severní Francii.

Jana Hrbáčová

Fotogalerie
Bible zvaná Burgundská
Bible zvaná Burgundská


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 15. 7. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies