Duchek z Mníšku

Duchek z Mníšku

Duchkova bible, (Praha), 1433

pergamen, 345×240 mm, vazba: soudobá, dřevěné desky potažené světlou kůží zdobenou slepotiskem, kování, Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž, RKP SK21133, sign. O/c V 3

Bible napsaná písařem Duchkem, zvaná také Skalická, je psána česky kaligrafickou bastardou a jedná se o tzv. druhou redakci překladu biblického textu do češtiny. Její titulní list je zdobený sedmi medailony představujícími jednotlivé dny Stvoření, asymetricky rozdělenými do dvou sloupců. Další výzdobu bible tvoří 30 figurálních iniciál a 38 ornamentálních.  Výzdobu doplňují svislé žerdě s květy a zlatými koulemi, z nichž vybíhají zvlněné lístky a rozviliny doplněné květy a zlatými kapkami. Počátky textu některých knih jsou provedeny chrysografií (zlatým písmem). Kresebně pojatá poprsí vyplňující některé iniciály, např. David nebo Alexandr Veliký na fol. 114v a 367v připomínají rukopisy vzniklé ve 30. letech 15. století v pražské malířské dílně ovlivněné tvorbou Mistra Mandevillova cestopisu.  Na některých iluminacích Duchkovy bible je také použit koloristický efekt spočívající na zúžení barevné škály, který je charakteristický právě pro díla tohoto mistra (např. ilustrace k cestopisu tzv. Jana Mandevilly, 1410–1420, Londýn, British Library). Typika některých postav a mnohé z použitých ornamentálních prvků připomínají díla dalšího malíře – Mistra Krumlovského Specula (např. Bible kněze Michala, 1423, Praha, Národní knihovna). Všechny tyto vztahy nasvědčují tomu, že Duchkova bible vznikla nejspíše v Praze. Je datována a autorsky určena kolofonem připojeným na fol. 495v. Na protější stránce je pod papírovým krytím přitištěna pečeť města Čejkovic z roku 1629.

Jana Hrbáčová

Fotogalerie
Duchkova bible, (Praha), 1433
Duchkova bible, (Praha), 1433
Duchkova bible, (Praha), 1433


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 15. 7. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies