Sacramentarium Gregorianum

Sacramentarium Gregorianum (Sakramentář)

Diecéze Remeš, poslední třetina 9. století

pergamen, 245×195 mm, vazba: papírová lepenka potažená červenou safiánovou kůží se zlatou ořízkou, Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž, RKP 21134, sign. O/c V 1

Sakramentář je liturgická kniha, předchůdce misálu, obsahující soubory textů (modliteb) používaných při mších a při udělování svátostí. K modlitbám sakramentáře, seřazeným podle liturgického roku, byly často postupem času připojovány také další texty v závislosti na aktuálním vývoji římskokatolické liturgie. V případě kroměřížského sakramentáře tak byly do kodexu později vevázány části dvou francouzských pontifikálů z konce 11. a počátku 12. století (liturgických knih s modlitbami a texty vyhrazenými biskupům) a ve 13. století byly do rukopisu vepsány další texty. To dokazuje, že kniha napsaná v poslední třetině 9. století sloužila svému účelu ještě přinejmenším čtyři sta let.

Autorství Sacramentaria Gregoriana je připisováno papeži Řehoři Velikému († 604) a tento typ sakramentáře se stal na konci 8. století základem křesťanské liturgie francké říše poté, co jej Karel Veliký získal od papeže Hadriána I. V průběhu staletí se z rukopisů tohoto typu vyvinul dnešní misál (liturgická kniha obsahující kompletní texty bohoslužeb římskokatolické církve). Kroměřížský sakramentář vznikl pravděpodobně v Remeši, která patřila v 9. století k nejvýznamnějším centrům iluminátorské tvorby karolinské renesance. Ačkoli tento rukopis zcela postrádá malířskou výzdobu a byl určen především pro praktické využití při bohoslužbách, typy použitých písem svědčí o tom, že písař, který jej vytvořil, si dal záležet na formální stránce svého díla. Kromě charakteristické karolinské minuskuly je použito také antikizující písmo zvané capitalis quadrata, jehož čisté a subtilní linie připomínají charakter římských nápisů.

Jana Hrbáčová

Fotogalerie
Sacramentarium Gregorianum (Sakramentář)
poslední třetina 9. století


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 15. 7. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies