al-Qurán (Korán)

al-Qurán (Korán)

Osmanská říše (Turecko), 18. století (?)

matný papír, 35×35 mm, vnitřní schránka: kůže s vínově červeným sametem nalepeným na povrchu, zdobeno výšivkou, průměr 42 mm, vnější schránka: kůže zdobená zlaceným slepotiskem s rostlinnými ornamenty; vnitřek vylepen blankytně modrým hedvábím, průměr 55 mm, Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž, RKP 21221, O/C VIII 22

Korán je posvátnou knihou islámského náboženství. Podle muslimské tradice byl zjeven proroku Muhammadovi (Mohamedovi), který žil pravděpodobně v letech 570 až 632.  Jednotlivá slova mu údajně diktoval archanděl Gabriel a korán je podle Muhammada obrazem nestvořeného slova Božího, tzv. Nebeské knihy (Umm-al-kitáb), existující věčně. Muhammad předával zjevení, kterých se mu dostalo, ústně po dobu 23 let. Korán v podobě knihy vznikl až později díky zápiskům Muhammadovy manželky a jeho žáků.  Jeho definitivní podoba se ustálila po polovině 7. století. Text v podobě rýmované prózy je rozdělen do 114 kapitol zvaných súry. Zajímavostí je, že súry nejsou řazeny chronologicky v pořadí, v jakém byly Muhammadem předneseny, ale podle své délky - na začátku koránu se nacházejí súry s nejdelšími texty, na konci s nejkratšími. Názvy jednotlivých súr obsahují tradiční údaj o tom, kde byly Muhammadovi zjeveny a dělí se tak na súry pocházející z jeho pobytu v Mekce nebo Medíně. Podle islámské tradice nesměl být korán překládán do jiných jazyků a nesměl se vydávat tiskem. Proto musel každý muslim ovládat arabštinu a za velkou zásluhu bylo považováno opsání celého textu koránu. Pro cestovní účely se často zhotovovaly miniaturní verze rukopisu, které byly chráněny pouzdrem z pevné kůže nebo kovu. Tento drobný osmiúhelníkový korán chrání hned dvě ozdobné schránky – sametová a kožená. Z jeho vazby se dochovala jen zadní polovina bohatě zdobená po obou stranách. Na přídeštích miniaturního rukopisu jsou na modrém pozadí namalovány zlaté ornamenty doplněné drobnými květy. Text je psán laickým opisovačem, který se neřídil normami zápisu koranického textu a nepoužíval ani předepsaný typ písma. Neobvyklým jevem je to, že v textu je často škrtáno a písař zcela opomíjel tradiční rozdělování veršů.

Jana Hrbáčová

Fotogalerie
al-Qurán (Korán)
18. století (?)


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 15. 7. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies