Misál olomoucký

Misál olomoucký

kolem 1380

pergamen, 335×235 mm, vazba: dřevěné desky potažené červenou kůží, počátek 15. století, Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž, TK 10971, sign. O II 22

Misál je liturgická kniha, používaná knězem při katolické bohoslužbě. Obsahuje soubor textů, modliteb, zpěvů a předpisů určených pro každodenní mši a také pro slavnostní bohoslužby ve významné dny liturgického roku. Misál vznikl v 11. stol. spojením několika liturgických knih – sakramentáře, lekcionáře, evangelistáře a epištoláře. Koncem středověku se prosadila jednotná forma římského misálu, který obsahuje úvodní část (kalendarium), rubriky, modlitby před mší a po mši, mešní formuláře pro neděle a pohyblivé svátky (proprium de tempore), stálé části mše (ordo missae a canon missae), mešní formuláře pro pevné svátky (proprium de sanctis), formuláře pro společné svátky světců (commune de sanctis), votivní mše a mešní formuláře místně slavených svátků světců (proprium sanctorum a commune sanctorum pro aliquibus locis). Ve středověku býval misál často bohatě zdoben malovanými iniciálami a ve své velikonoční části obsahoval většinou celostránkové vyobrazení Ukřižování Krista, tzv. kánonový list. 

Olomouckému misálu dnes kánonový list bohužel chybí a jeho výzdoba je tvořena jen ornamentálními iniciálami provedenými červeným, modrým a černým inkoustem. 

Olomoucký misál byl napsán písmem typu gotica formata pravděpodobně na přelomu 70. a 80. let 14. století. Na počátku 15. století pak získal nové kalendarium a kánonovou složku a zároveň byl převázán. Podle pozdějších přípisků byl v 15. století používán v kostele sv. Václava v Kladsku. Na předním přídeští je uveden údaj o tom, že Jan Ambrožův (Johannes Ambrosii), titulární biskup kyzický a světící biskup vratislavský (1476–1504) vykonal 21. 10. 1481 rekonciliaci kladského kostela sv. Václava.  

Jana Hrbáčová

Fotogalerie
Misál olomoucký, kolem 1380


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 15. 7. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies